Financovanie

 

Úroky až do kolaudácie zaplatíme za vás

Prečo by ste mali splácať úroky hypotéky za nový byt, kým bývate a platíte nájomné v starom byte? Aby sme vám cestu k novému bývaniu uľahčili, pripravili sme v spolupráci s Tatra bankou a VÚB bankou špeciálny produkt – 0 % hypotéku. Teraz až do kolaudácie vášho nového bytu hypotekárne úroky zaplatíme za vás. Kontaktujte nás na hypoteky@malekrasnany.sk

Akcia platí po akceptácii certifikátu a splnení podmienok Tatra banky a VÚB banky. Viac informácií získate u našich predajcov.

Hypomakler

Hypotéka sa dnes oplatí

Pri súčasných nízkych úrokoch je hypotéka výhodnejšou alternatívou ako financovanie vlastnými prostriedkami.

Navyše, pri kúpe bytu máte možnosť hypotekárneho financovania až do výšky 90 %. Stačí spĺňať podmienky stanovené bankou. Obráťte sa na našich hypotekárnych poradcov, ktorí vám pomôžu získať tie najvýhodnejšie podmienky. Stačí nás kontaktovať na hypoteky@malekrasnany.sk.

Financujúca banka

www.csob.skČSOB   
Obhliadka novostavby
Rezervácia bytu a príprava zmluvnej dokumentácie
Výber financujúcej banky
Kúpna zmluva a prevzatie bytu
Prepis listu vlastníctva v katastri nehnuteľností

Splátkový kalendár

Kúpnu cenu uhradíte v nasledujúcich splátkach:

 

1. splátka

Rezervačný poplatok vo výške 3000€; pred podpisom Zmluvy o budúcej zmluve.

 

2. Splátka

10 % kúpnej ceny (- rezervačný poplatok); splatná do 15 dní od podpisu Zmluvy o budúcej zmluve.

 

3. Splátka

40 % kúpnej ceny po zápise rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností.

 

4. Splátka

30 % kúpnej ceny po dokončení hrubých rozvodov vnútorných inštalácií v byte.

 

5. Splátka

20 % kúpnej ceny po kolaudácii.

Za predčasne prijatú splátku kúpnej ceny poskytujeme 2 % p. a. zľavu z kúpnej ceny.

S hypotékou vám radi pomôžeme

Právne a administratívne úkony pri vybavovaní hypotéky radi zariadime na vás.

Pri kúpe bytu v Malých Krasňanoch môžete získať hypotéku s najvýhodnejšími podmienkami. Vybavíme za vás predaj starej nehnuteľnosti, dokonca aj nehnuteľnosti zaťaženej hypotékou, a na nový byt pripravíme hypotekárny úver s výhodnou úrokovou sadzbou. Kontaktujte nás na hypoteky@malekrasnany.sk.

 
 
Hypoteka

Často kladené otázky

Prvou možnosťou je navštíviť vašu banku. Takto však získate len obmedzené informácie, pretože sa dozviete iba o možnostiach financovania cez túto banku. Aby ste sa vedeli rozhodnúť pre banku a produkt, ktorý vám najviac vyhovuje, potrebujete poznať všetky možnosti a podmienky financovania.

Ďalším zdrojom informácií je internet. Ten však funguje najmä ako reklamný nástroj bánk, a preto nezískate detailné informácie o podmienkach ponúk.

Najlepšou možnosťou je kontaktovať hypotekárneho špecialistu. Vďaka nemu sa budete vedieť rozhodnúť na základe porovnania ponúk od všetkých bánk, s ktorými spolupracujeme.

Pokojne sa obráťte na nášho hypotekárneho špecialistu, ochotne vám pomôže: hypoteky@malekrasnany.sk

Na získanie úveru na kúpu bytu v Malých Krasňanoch potrebujete len minimum dokladov.

Postačia iba doklady totožnosti a podklady k zdokladovaniu vášho príjmu alebo príjmov.

Všetko ostatné sme za vás už zabezpečili. Nepotrebujete teda žiadne ďalšie dokumenty, posudky a podobne. Všetko je pripravené tak, aby váš úver bol schválený v priebehu pár dní.

V každej z našich partnerských bánk môžete získať úver až do výšky 90 % kúpnej ceny bytu.

Pri posudzovaní žiadosti o úver banka hodnotí klienta individuálne – posudzuje bonitu, rating a iné parametre každého žiadateľa o úver.

90 % financovanie teda môžete získať, nie je však samozrejmosťou. Každá banka má vlastné pravidlá pre poskytovanie 90 % financovania, preto odporúčame porovnať a vyhodnotiť ponuky od všetkých bánk.

Pokojne sa obráťte na nášho hypotekárneho špecialistu, ochotne vám pomôže: hypoteky@malekrasnany.sk

Špecifické sú výhody, ktoré ponúkame:

Jednoduchá žiadosť a proces schvaľovania úveru.

V partnerských bankách sme pre vás pripravili zjednodušený spôsob schvaľovania úveru na kúpu bytu. Nepotrebujete znalecké posudky ani iné dokumenty štandardne požadované pri kúpe bytu.

Zvýhodnené podmienky úveru.

Zabezpečili sme nielen zjednodušený proces schvaľovania, ale i zvýhodnené podmienky úveru. Poskytujeme až 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie, zvýhodnenú úrokovú sadzbu a k tomu ohodnotenie nehnuteľnosti zadarmo.

Splátkový kalendár.

Úver čerpáte podľa splátkového kalendára – a tak postupne splácate kúpnu cenu. Od prvého čerpania úveru až po jeho úplné vyčerpanie platíte úroky banke – z aktuálne vyčerpanej sumy úveru. Plnú splátku začínate splácať banke po vyčerpaní celého úveru.

Pri spotrebných úveroch je to jednoduché. Na spočítanie, resp. vyjadrenie celkových nákladov slúži tzv. RPMN – Ročná Percentuálna Miera Nákladov. RPMN je spoľahlivý ukazovateľ výhodnosti ponuky, pretože úroková sadzba pri spotrebných úveroch je fixná počas celého obdobia splatnosti úveru.

Ako však porovnať ponuky jednotlivých bánk pri poskytovaní hypotéky, pri ktorej sa úroková sadzba mení počas splácania? Odpoveď je na prvý pohľad jednoduchá: spočítajte si celkové náklady spojené s vybavením hypotéky počas prvého obdobia fixácie.

Pri vyčísľovaní nákladov hypotéky počítame iba s prvým obdobím fixácie (3 roky, 5 rokov). Nie je totiž možné predpovedať, akú úrokovú sadzbu poskytne banka po uplynutí prvej fixácie úrokovej sadzby.

Do nákladov hypotéky je potrebné započítať i ďalšie náklady spojené s úverom: poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za vedenie účtu, z ktorého budete splácať hypotéku, poplatok katastra a poistenie nehnuteľnosti. Počítajte aj s inými poplatkami alebo nákladmi súvisiacimi s poskytnutím lepšej úrokovej sadzby, ako je napr. poistenie úveru v cross-sell bankách alebo zavedenie kreditnej karty.

Niektoré banky vám dokážu hypotéku schváliť aj dopredu. Ak neviete, s akou výškou úveru od banky môžete počítať alebo či ste pre banku dostatočne „dobrý“ klient, tak odporúčame využiť túto možnosť. Takto získate presnú predstavu o svojich možnostiach pri kúpe nového bývania.

Certifikátom vám banka potvrdí, že je ochotná poskytnúť vám hypotekárny úver, aj to, v akej maximálnej výške. Potom si už môžete vybrať svoje nové bývanie.

Banka sa snaží v procese schvaľovania žiadosti o úver eliminovať riziko, že by klient hypotéku v budúcnosti nesplácal. Preto si preverí vašu bonitu.

V prípade výšky úveru platí priama úmera: čím väčší príjem viete banke preukázať, tým väčší úver vám banka poskytne.

Výška príjmov je však len jedným z faktorov. Z úverového registra www.SBCB.sk sa dajú vyčítať dve základné veci – história bankových a niektorých nebankových produktov a schopnosť splácať tieto záväzky včas a v dohodnutej výške.

Pri zamestnancoch a živnostníkoch banka sleduje a kontroluje verejne dostupné databázy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. U živnostníkov a firiem zisťuje, či načas platia dane. Akékoľvek negatívne výsledky môžu ovplyvniť výsledok schvaľovania.

Ďalším ukazovateľom pri posudzovaní bonity sú informácie o exekúciách osôb vstupujúcich do úverového vzťahu. Banka si preverí nielen kupujúcich, ale aj predávajúcich a záložcov.

Každá banka deklaruje, že dokáže poskytnúť úver aj podnikateľovi alebo živnostníkovi. Podmienky na získanie úveru sú však odlišné. Všeobecne platí, že banky neposkytnú úver klientovi, ktorý nevie zdokladovať bankou akceptovateľný príjem. Rozdiel medzi nimi je však v akceptácii príjmov a ďalších kritérií, ktoré sa týkajú dĺžky trvania podnikania, sektora podnikania či vlastníckej štruktúry firmy.

Čo je nemožné v jednej banke, nemusí byť dôvodom na zamietnutie žiadosti v druhej. Vaše možnosti vám najlepšie ukáže odborník na hypotéky.

Pokojne sa obráťte na nášho hypotekárneho špecialistu, ochotne vám pomôže: hypoteky@malekrasnany.sk

Každá banka má svoje postupy a procesy pre schvaľovanie úverov. A v rámci nich má pevný zoznam akceptovateľných a neakceptovateľných príjmov. Všeobecne platí, že banky neposkytnú úver klientovi, ktorý nevie zdokladovať bankou akceptovateľný príjem. Úver bez dokladovania príjmu, resp. „Americkú hypotéku“, v súčasnosti neposkytuje už žiadna banka. 

Rozdielny prístup v posudzovaní príjmov majú banky najmä v akceptácii niektorých štátom vyplácaných sociálnych dávok, príjmu pochádzajúceho z prenájmu nehnuteľnosti, diét v prípade šoférov z povolania a iných príjmov.

Aj tu platí, že čo je nemožné v jednej banke, nemusí byť pravda v inej banke. Ak máte pochybnosti, neváhajte osloviť odborníka.

Pokojne sa obráťte na nášho hypotekárneho špecialistu, ochotne vám pomôže: hypoteky@malekrasnany.sk

Rozhodli ste sa pre najvýhodnejšiu ponuku z banky. Ale čo ďalej? Proces vybavenia úveru je pomerne zložitá záležitosť, preto sme ho pre vás zjednodušili.

Hypotekárny proces má svoju postupnosť a pravidlá. Zhrnuli sme ho do nasledujúcich bodov:

 • Pripravenie dokladov k podaniu žiadosti.
 • Podanie žiadosti o úver.
 • Proces schvaľovania.
  Môže trvať jeden deň, ale aj dva týždne – v závislosti od financujúcej banky a parametrov žiadateľa.
 • Podpisovanie zmluvnej dokumentácie.
 • Proces zhromažďovania dokladov potrebných k čerpaniu.
 • Proces postupného alebo jednorazového čerpania úveru.
  Ak sú všetky doklady v poriadku a v súlade s podmienkami, prebehne samotné čerpanie úveru. Načerpaním úveru vám vzniká záväzok voči banke.
 • Doklady účelového použitia. Po vyčerpaní úveru zdokladujete účel úveru. Pri kúpe nehnuteľnosti sa účel preukáže listom vlastníctva k predmetu kúpy. Banka tým získa istotu, že peniaze sa použili na účel, ktorý ste deklarovali svojím podpisom.

Väčšinu týchto krokov pre vás zabezpečí náš hypotekárny špecialista. Tento na prvý pohľad zložitý proces sa tak pre vás zúži iba na prípravu podkladov a jednu návštevu banky pri podpise zmluvnej dokumentácie.

Ďakujeme vám

Ďakujeme Vám za váš záujem. Čoskoro vás budeme kontaktovať.

Dohodnite si obhliadku

Príďte spoznať Malé Krasňany osobne. Vyplňte formulár a zvoľte si preferovaný dátum a čas stretnutia. Náš predajca vás bude následne kontaktovať s potvrdením termínu.

Odoslaním formulára alebo zaslaním emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.

© Copyright 2019 LUCRON. Created by Adbee. | Podmienky ochrany súkromia

Táto webová stránka obsahuje vizualizácie projektu, ktoré majú výlučne informatívny charakter. Investor/i, spoluinvestor/i, developer a autor/i si vyhradzujú právo na zmeny počas trvania príprav a výstavby projektu.

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×